Milabtm

MiLAB to zaawansowana, wysoce intuicyjna i przyjazna w obsłudze aplikacja ułatwiająca gromadzenie, wizualizację i analizowanie danych i dostarczająca uczniom zarowno prostych, jak i zaawansowanych narzędzi do samodzielnej, empirycznej pracy badawczej.

  • Intuicyjny i prosty interfejs.
  • Wiele możliwości prezentacji danych: wykresy, tabele, mierniki i mapy.
  • Pomiary w czasie rzeczywistym przy użyciu oferowanych przez MiLAB czujników.
  • Funkcje eksportu i udostępniania danych.
  • Narzędzie prognostyczne, funkcje do zaawansowanych analiz i synchronizacji nagrań wideo.

Oprogramowanie Milab - pierwsze kroki

1.Instalacja
Oprogramowanie Milab jest automatycznie zainstalowane na tabletach einstein™ Tablet 3+. W przypadku korzystania z Labmate II należy dodatkowo pobrać oprogramowanie. W zależności od rodzaju urządzenia mobilnego należy pobrać jego odpowiednią wersję. Obie z nich dostępne są pod adresami wskazanymi poniżej.

Link do pobrania aplikacji na urządzenie mobilne z systemem Android: Google Play.
Link do pobrania aplikacji na urządzenia mobilne z systemem iOS: AppStore.

Aplikacja jest gotowa do użycia bezpośrednio po zainstalowaniu.
2.Ekran startowy
Układ ekranu startowego niezależnie od języka aplikacji jest taki sam. Domyślnie tablet obsługiwany jest w języku angielskim. Podczas pierwszego uruchomienia można zmienić język na polski. Zmiana języka jest możliwa z poziomu ustawień sprzętowych.
3.Najważniejsze elementy aplikacji

Przycisk uruchomienia pomiaru

Czujniki - po podłączeniu zewnętrznego czujnika pojawia się on na liście automatycznie

Kalibracja czujników

Ustawienia pomiarów – w tym miejscu możemy zmienić częstość oraz liczbę pobierania próbek podczas eksperymentu

Miejsce, w którym pojawi się wykres z pomiarami

Włączanie/Wyłączanie wizualizacji danych w tabeli

Włączanie/Wyłączenie wykresów innych typów

Lokalizacja

Notatki

Zapisz

Nowy eksperyment

Skasuj

Eksport do edytowalnego pliku .csv, który można zapisać na urządzeniu lub przesłać na adres mailowy

Udostępnij

Funkcje

By rozpocząć pomiar z listy czujników należy wybrać interesujący nas czujnik (wybieramy go poprzez zaznaczenie). Jeśli czujnik jest już wybrany, pojawia się przy nim ikonka ptaszka.

Następnie kalibrujemy czujnik poprzez naciśnięcie ikonki koła zębatego, która znajduje się po prawej stronie nazwy czujnika. Po jej naciśnięciu, pojawia się nowe okno dialogowe, w którym możemy dokonać kalibracji.
4.Ustawienia pomiaru
Dokonujemy ustawienia długości pomiaru wraz z częstością próbkowania oraz liczbą zbieranych próbek w jednostce czasu.
5.Rozpoczęcie pomiaru

Pomiar rozpoczynamy poprzez naciśniecie przycisku “play” w lewym górnym rogu aplikacji. Pomiar zakończy się po czasie, który wybraliśmy w ustawieniach pomiaru.
6.Wyniki pomiaru
Wyniki otrzymujemy w postaci wykresu. Dodatkowo możemy je przedstawić w tabeli lub zobrazować w postaci innych dostępnych typów wykresów po naciśnięciu ikony wykresu słupkowego znajdującego się w lewym dolnym rogu wyświetlacza
7.Funkcje
Urządzenie pozwala na wykonywanie działań matematycznych na wynikach eksperymentów w sposób automatyczny obliczając zadane zapytania. Funkcja ta jest przydatna podczas obliczania zadań, np.: z fizyki. Wybierając dwa punkty na wykresie, klikając na ikonkę funkcji, a następnie wybierając opcję “statystyka” - otrzymujemy podstawowe dane o wybranym zakresie, takie jak: średnia, maksimum, minimum i in. Danych tych możemy użyć w dalszych obliczeniach, które musimy wykonać by rozwiązać zadanie, bądź udowodnić zakładaną tezę.

einsteintm World

Aplikacja einstein™ World umożliwia uruchamianie multimedialnych ćwiczeń zaprojektowanych przez nauczycieli, wydawców i uczniów. W ramach proponowanych ćwiczeń uczniowie samodzielnie przeprowadzają opisane w nich eksperymenty, korzystając z odpowiednich czujników.

einstein™ World prezentuje nowe podejście do empirycznej nauki przedmiotów ścisłych:

  • Połączenie filmów z metodologią naukową i powierzenie uczniom przeprowadzania eksperymentów i samodzielnego wykonywania pomiarów.
  • Umożliwienie uczniom decydowania o tempie pracy dzięki zastosowaniu materiałów dydaktycznych opracowanych w sposób umożliwiający im pełną samodzielność, a przez to np. pracę w domu.
  • Zachęcanie uczniów do łączenia rożnych dziedzin wiedzy w ramach trudnych zadań konstruktorskich.