MEiN udostępniło listę JST,
które otrzymają środki na doposażenie pracowni przyrodniczych w 2021 r.

SPRAWDŹ WYNIKI

einsteintm idealne rozwiązanie dla szkół

Laboratoria cyfrowe einstein™ są idealnym narzędziem do wykorzystania w szkole, a przygotowane materiały są zgodne z podstawą programową nauczania. Teraz korzystając z państwowego dofinansowania pracowni przyrodniczych, można wyposażyć szkołę w mobilne laboratoria cyfrowe einstein™.

dowiedz się więcej

Urządzenia einsteintm

Einstein tablet+2

einsteintm Tablet+3

einstein™ Tablet +3 to urządzenie gotowe do pracy w każdym miejscu. Niezależny tablet posiada aż 10 wbudowanych czujników i może być ulepszany o kolejne. Nie wymaga podłączenia do komputera, dzięki czemu można przeprowadzać doświadczenia i analizować wyniki zarówno w szkole, jak i poza klasą.

zobacz więcej

einsteintm LabMate II

einstein™ LabMate II to proste w użyciu, wytrzymałe urządzenie stworzone dla szkół już wyposażonych w komputery lub tablety. LabMate II zaprojektowany został do użycia z komputerem lub tabletem, z którymi łączyć się może poprzez gniazdo MicroUSB lub Bluetooth, a bateria pozwala na ponad 24 godziny odczytu danych z czujników. Urządzenie posiada 6 najczęściej używanych sensorów, istnieje jednak możliwość dowolnego podłączenia kolejnych. Dodatkowo, LabMate II potrafi analizować dane ze wszystkich podłączonych urządzeń jednocześnie!

zobacz więcej
Einstein LabMate+

czujniki einsteintm

Einstein Sensors

Czujniki einstein™ pozwalają przeprowadzić wiele doświadczeń, których wcześniej nie wykonalibyśmy bez posiadania specjalistycznych narzędzi. Pozwól swoim uczniom pracować z specjalistycznym sprzętem jak prawdziwy naukowcy, rozwiązywać problemy, szukać odpowiedzi na ciekawe pytania oraz rozwijać swoją pasję do przedmiotów ścisłych!

zobacz więcej

STEM nowoczesne nauczanie

Wybierając einsteintm wybierasz wszechstronną platformę nauczania STEM

einsteintm i współpraca z nauczycielem

Bardzo ważnym elementem platformy einstein™ jest wsparcie dla nauczyciela. Rozumiemy, że jest to kluczowy aspekt, bez którego nawet najlepsze urządzenia nie dadzą odpowiednich efektów. Właśnie dlatego przygotowaliśmy katalogi eksperymentów, które nauczyciele będą mogli wykorzystać w swojej codziennej pracy. Katalogi są podzielone na cztery podstawowe kategorie: chemia, biologia, fizyka, oraz szkoła podstawowa, czyli proste eksperymenty wprowadzający najmłodszych w świat nauk STEM. Łącznie obejmują one ponad 100 dokładnie opisanych eksperymentów o różnorodnej tematyce, np.: biologia, chemia, fizyka, matematyka, jakość wody, fizjologia człowieka, elektryczność i pola magnetyczne, nauka o ziemi, nauka o środowisku.

dowiedz się więcej
Wsparcie dla nauczyciela einstein