Co to jest STEM ?

STEM = Science + Technology + Engineering + Mathematics

STEM to nowoczesne podejście, które poprzez połączenie nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki pozwala dostosować metody nauczania do nowej rzeczywistości. Pojęcie STEM powstało w USA, gdzie edukacja od lat opiera się na doświadczeniach i praktyce, nie tylko na teorii. Wykorzystanie najnowocześniejszych narzędzi dydaktycznych pozwala na interdyscyplinarny rozwój dziecka, poprzez kreatywną naukę i zabawę. W rezultacie, uczniowie mogą rozwiązywać przedstawione im problemy poprzez doświadczenie, podejmują też współpracę i angażują się w proces twórczy. Rozszerzenie STEM o zajęcia plastyczne i techniczne pomaga uczniom zrozumieć zasady projektowania. Rosnąca automatyzacja współczesnego świata dyktuje nowe trendy na rynku pracy. Rozwój cyfryzacji i automatyzacji widoczny jest nie tylko w branży IT, ale także w medycynie, bioinżynierii czy finansach. Edukacja STEM jest odpowiedzią na zapotrzebowanie tego rynku.

Nowoczesne nauczanie

Przenośne laboratoria cyfrowe einstein™ są doskonałym wyborem do każdego szkolnego laboratorium. Gwarantują nowoczesne kształcenie przez możliwość poznania i używania innowacyjnych sprzętów i technologii.

Praca metodą projektu

Wykorzystanie przenośnego laboratorium einstein™ wspiera rozwój umiejętności pracy zespołowej uczniów oraz pozwala na rozwiązywanie bardziej złożonych problemów metodą projektu edukacyjnego.

Dziewczyny do ścisłych*

Udział kobiet w budowaniu społeczeństwa i gospodarki opartych o wiedzę i technologię jest niezwykle istotny, a zainteresowanie dziewczyn naukami ścisłymi znacząco spada w ostatnich klasach szkoły podstawowej. Z laboratoriami cyfrowymi einstein™ mamy szanse przełamać stereotypy i zmotywować dziewczyny do kontynuowania nauki na kierunkach technicznych, inżynierskich i ścisłych.

*Projekt Fundacji Edukacyjnej Perspektywy promujący nauki ścisłe wśród dziewczyn http://www.dziewczynynapolitechniki.pl

Zaangażowanie uczniów

Samodzielne przeprowadzenie doświadczeń oraz ich analiza to najefektywniejszy, a zarazem najbardziej atrakcyjny dla uczniów sposób nauczania. Laboratoria cyfrowe einstein™ umożliwią przeprowadzanie doświadczeń zarówno w klasie, jak i w terenie, w łatwy i przystępny sposób.