Pracownie przyrodnicze 2021 - trwa nabór wniosków

Pracownie przyrodnicze 2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021. W punkcie V szczegółowo opisano dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) w publicznych szkołach podstawowych.

Program wsparcia finansowego zaprojektowany został na 4 lata począwszy od 2018 r. W latach 2018-2020 wykorzystano ok. 217 mln zł z zaplanowanych 320 mln zł.

To ostatnia szansa na skorzystanie ze specjalnego programu!
Do wykorzystania pozostały ponad 103 mln zł!

Samorządy mogą zakupić do szkolnych pracowni wyposażenie dostępne na rynku i odpowiadające na zapotrzebowanie danej szkoły, m.in. monitory interaktywne, projektory czy przenośne laboratoria cyfrowe. Proponowane kwoty dofinansowania zostaną ustalone po weryfikacji wniosków.

W latach 2018-2020 szkoła mogła otrzymać nawet 75 000 zł dofinansowania!

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

  • a) publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne;
  • b) które mają lub będą mieć od 01.09.2021 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
  • c) które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
  • d) które do 31.08.2019 nie miały w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonowały w ramach zespołu z gimnazjum;
  • e) które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy w latach 2018-2020.

Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia odrębnie dla każdej szkoły i do każdego przedmiotu. Wnioski (załącznik nr 4) należy przekazywać również w formie edytowalnej (xls). Pobierz wniosek

Zeskanowane i podpisane elektronicznie wnioski należy przesyłać na skrzynkę Ministerstwa Edukacji i Nauki przez platformę e-Puap. Adresy skrzynek podawczych MEiN: /gn9u55ai9v/SkrytkaESP lub /gn9u55ai9v/skrytka.

W przypadkach awarii systemu ePuap możliwe jest dostarczenie wniosku na adres email: Sekretariat.DWST@mein.gov.pl

Samorządy mogą składać wnioski do 31 maja 2021 r.

Informujemy, że laboratoria cyfrowe Einstein™ spełniają warunki określone w programie dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni przyrodniczych. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy zestawy promocyjne odrębnie dla każdego przedmiotu. Zapraszamy do zapoznania się z nimi WIĘCEJ

Podobnie jak w poprzednich latach udostępnimy kreator wniosków online oraz przykładowe wnioski w formacie .xlsx
zgodne z wymaganiami Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami

+48 795 55 99 33

Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz otrzymać informacje dot. programu
zostaw nam swój adres mailowy.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności